อาสาสมัคร (Volunteers)

อาสาสมัคร (Volunteers)

อาสาสมัคร (Volunteers)
อาสาสมัครมาช่วยเหลืองานของเราในสถานสงเคราะห์จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อทำงานเคียงข้างไปกับพี่เลี้ยงคนไทยในการให้ความรักและการดูแลแก่เด็กๆ

หากท่านมีใจในการร่วมรับใช้และอยากจะเรียนรู้มากขึ้นในการใช้ทักษะและความสามารถของท่านที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ ท่านสามารถที่จะส่งอีเมลหาแราหรือแนะนำตัวของท่านเองเพื่อให้ข้อมูลกับทางสถานสงเคราะห์มากยิ่งขึ้น เราอยากจะให้อาสาสมัครทุกท่านที่จะมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลืองานอย่างน้อย 6 เดือนหรือมากกว่านั้นร่วมกับเรา หากกรณีที่อาสาสมัครมาร่วมเป็นอาสาสมัครน้อยกว่า 6 เดือนทางสถานสงเคราะห์จะพิจารณาเป็นบางกรณีไป ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัครผ่านทางไฟล์ PDF ได้และส่งแบบฟอร์มทางอีเมลกับมาหาเราที่ agape@nikkisplace.org

เราจะทำการพิจารณาจากใบสมัครของท่านและจะตอบกลับไปยังท่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โปรดดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ต่อไปนี้ . .30693_Application Packet-caregiver ใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น