เรื่องราวความสำเร็จ (Success Stories)

เรื่องราวความสำเร็จ (Success Stories)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงทั้งสามคนในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 เราทุกคนมีความภูมิใจในตัวเด็กๆทั้งสามคนมาก น้องๆทั้งสามคนกำลังรอคอยที่จะเรียนในระดับต่อไปในปีการศึกษาหน้า

(pictures posted below)